Naše služby

 

Frézovanie komínov vykonávame po celom území Slovenska.

Frézovanie komína

Ponúkame Vám frézovanie a následné vložkovanie komínov po celom území Slovenska. Je to efektívny spôsob ako zrekonštruovať starý komín. Frézovaním a následným vyvložkovaním komína nerezovými komínovými vložkami docielite zlepšenie ťahu komína, odstránenie zápachu a mokvania komína.

Čo je vlastne frézovanie komínov a čo Vám prinesie ?

Frézovanie komína je jednoducho povedané zväčšenie komínového prieduchu. Je to najefektívnejší spôsob, ako zrekonštruovať starý komín nakoľko zbúranie starého a následne výstavba nového komína je finančne veľmi náročná.

Starý komín môže byť nebezpečný

Komín je dôležitou súčasťou stavby a preto je nevyhnutné venovať mu maximálnu pozornosť. Neudržiavanie komína môže viesť k zapáleniu sadzí v komíne a následnému požiaru. Ochráňte svoj dom pred požiarom. Vďaka frézovaniu komína sa vyhnete práve takejto katastrofe.

Frézovanie  komína je rýchlejšie  a lacnejšie

Frézovanie komína je rýchlejšia operácia ako zbúrať existujúce komínové teleso a postavenia nového. Na viac pri použití vhodných materiálov pre vložkovanie získa zákazník rovnakú záruku, ako u nového komína. Frézovanie jedného komína a následne jeho vyvložkovanie trvá vo väčšine prípadov jeden deň, a prakticky neobmedzuje chod objektu, čo uvíta každý majiteľ rodinného domu, chaty, alebo obytného domu.


Cena kompletnej úpravy aj z vyvložkovaním dosahuje úsporu 25-40% nákladov na zbúranie existujúceho a postavenie nového komínového telesa, a nevyžaduje zložitú administratívu, ako je stavebné povolenie

Čo dokáže fréza vyfrézovať?

Minimálny prierez komína ktorý môžme frézovať je 100 mm
Ďalej frézujeme priemery 12až po24cm
Frézujeme všetky typy komínov:  tehlové, šamotové, keramické, betónové, kruhového, štvorcového a obdĺžnikového tvaru. Frézujeme 1/3 z kom. telesa.
V prípade dvoj prieduchových a viac je možné frézovať iba každý druhý prieduch


Kedy je potreba vyfrézovania komínového telesa?


·    Malá dimenzia pôvodného kom. telesa
·    Prasknutie pôvodnej vložky a jej porušenie
·    V prípade ne celistvosti kom. plášťa
·    Veľké vnútorné zneč·    istenie usadeninami, keď nie je možnosť komín vyč·    istiť
·    Poškodenie nadstrešneho plášťa-potreba rekonštrukcie
·    Výmena za iný druh vykurovacieho telesa
·    Odstránenie nepresnosti vnútri komína pre potreby vložkovania
Výhody už takto upraveného kom. telesa.
·    Zlepšenie ťahových podmienok
·    Lepšia údržba a č·    istenie po následnom vyvložkovaní nerezovou rúrou
·    Vyfrézovanie a vyvložkovanie kom. telesa za bežného chodu domácnosti
·    Odstránenie dechtu a zápachu z prasknutej pôvodnej vložky ktorá presakuje na plášť komína
·    Omnoho rýchlejšia obnova kom. systému ako celku oproti výstavbe nového kom. telesa.